eBook Sujatha ☆ நில்லுங்கள் ராஜாவே ☆

மனைவி குழந்தை எல்லோரும் சொன்னால் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? உச்சக்கட்டமாக வீட்டு நாய்கூட அடையாளம் தெரியாமல் க?.

நில்லுங்கள் mobile ராஜாவே download நில்லுங்கள் ராஜாவே Kindleமனைவி குழந்தை எல்லோரும் சொன்னால் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? உச்சக்கட்டமாக வீட்டு நாய்கூட அடையாளம் தெரியாமல் க?.

[EPUB] ✰ நில்லுங்கள் ராஜாவே ✶ Sujatha – Fobi-lieser.de நீங்கள் நீங்கள் இல்லை வேறு யாரோ இப்படி ஒருவர் அல்ல அக்கம் பக்கத்தில் இருபநீங்கள் நீங்கள் இல்லை வேறு யாரோ இப்படி ஒருவர் அல்ல அக்கம் பக்கத்தில் இருப்பவர்கள் உடன் வேலை பார்ப்பவர்கள் உங்கள்.

eBook Sujatha ☆ நில்லுங்கள் ராஜாவே ☆

eBook Sujatha ☆ நில்லுங்கள் ராஜாவே ☆ Sujatha was the allonym of the Tamil author S Rangarajan Author of over 100 novels 250 short stories ten books on science ten stage plays and a slim volume of poems He was one of the most popular authors in Tamil literature and a regular contributor to topical columns in Tamil periodicals such as Ananda Vikatan Kumudam and Kalki He had a wide readership and served for a brief period as

10 thoughts on “நில்லுங்கள் ராஜாவே

 1. Harish Sankar Harish Sankar says:

  eBook Sujatha ☆ நில்லுங்கள் ராஜாவே ☆ நில்லுங்கள் mobile, ராஜாவே download, நில்லுங்கள் ராஜாவே KindleI did not See that ending coming It is surprising to see a huge change of genre at the end The novel Starts with an identity crisis moves on to a medical drama and ends in a totally totally different genre SPOILER if I say what that is I started reading this book while travelling from Coimbatore and finished it when in Erode 15 hours90 minutes to read a 125 page book means only one thing it was written by a Bullet Train Auhor SujathaGenius One of Sujatha's best


 2. Ram Kumar Ram Kumar says:

  eBook Sujatha ☆ நில்லுங்கள் ராஜாவே ☆ நில்லுங்கள் mobile, ராஜாவே download, நில்லுங்கள் ராஜாவே KindleFrom the beginning to end this book has all the suspense elements to hook you in I've never read an interesting mystery novel like this before Five stars for Writer Sujatha's 'Nillungal Rajave' It truly deserves it One of his best work I guess


 3. Gowtham Sidharth Gowtham Sidharth says:

  eBook Sujatha ☆ நில்லுங்கள் ராஜாவே ☆ நில்லுங்கள் mobile, ராஜாவே download, நில்லுங்கள் ராஜாவே KindleA CIA conspired story to kill a Chilean communist president using a hypnotized guy from tamil nadu indiaAs a clumsy story grows into an international security threat you will le


 4. Dineshsanth Dineshsanth says:

  eBook Sujatha ☆ நில்லுங்கள் ராஜாவே ☆ நில்லுங்கள் mobile, ராஜாவே download, நில்லுங்கள் ராஜாவே KindleA fantastic psychological thrillerThroughly enjoyed itOne of the best thriller novels ever written by Sujatha and one of the best thriller I have ever read in Tamil


 5. Arvind Srinivasan Arvind Srinivasan says:

  eBook Sujatha ☆ நில்லுங்கள் ராஜாவே ☆ நில்லுங்கள் mobile, ராஜாவே download, நில்லுங்கள் ராஜாவே KindleThe way the book started was at different level It made me think what I might do if I am put into the same situation Where sujatha scores in those phases is making the person going through the tough situation sensible which actually makes his feelings understandable and effective As always sujatha's way of writing and taking the script forward was top notch However the plot some how misses the same effect that it created in the later half May be since the later half does not have a effective reason and personal suffering the plot seems to have lost its pace With just ganesh and vasanth interested owing to their curiosity the same curiosity could not be imbibed into the reader But towards the climax when we get to know such modes have been used in history it brings back the sujatha touch but still on the whol


 6. Badri Narayanan Badri Narayanan says:

  eBook Sujatha ☆ நில்லுங்கள் ராஜாவே ☆ நில்லுங்கள் mobile, ராஜாவே download, நில்லுங்கள் ராஜாவே KindleThe story line is very thrilling right from start to end Sujata in this story line telling about how mind can be manipulated by others through hypnotism This thi


 7. Swathi Swathi says:

  eBook Sujatha ☆ நில்லுங்கள் ராஜாவே ☆ நில்லுங்கள் mobile, ராஜாவே download, நில்லுங்கள் ராஜாவே KindleA Classic Medical thriller A different experience A book based on Mind control through medical improvements in today's world The climax was just tooo good The story unfolds only in the last few pages but it kept me glued to the book Again its typical Sujatha


 8. The Balaji The Balaji says:

  eBook Sujatha ☆ நில்லுங்கள் ராஜாவே ☆ நில்லுங்கள் mobile, ராஜாவே download, நில்லுங்கள் ராஜாவே KindleAnother gripping thriller novel from Sujatha The story of this novel is about pharmacological mind control ie controlling another person's mental activities and human behavior through medicines Using such method a plot is hatched in secrecy by CIA American intelligence agency with the help of an Indian psychiatrist to kill the President of Chileana a communist country on his arrival at Chennai using an innocent man by controlling his mind by way of medicines After so much of mystery the famous duo 'Ganesh Vasanth' unveils the same and prevents the assasination of the Chilean President A very good and short thriller novel from Sujatha PS In the last page the author has given reference to a book entitled 'Operation mind control by Walter Bowart' with a note that the book was not fiction but based upon true events'


 9. Proton Proton says:

  eBook Sujatha ☆ நில்லுங்கள் ராஜாவே ☆ நில்லுங்கள் mobile, ராஜாவே download, நில்லுங்கள் ராஜாவே KindleA uick read as usual because the name is Sujata The author keeps the reader guessing till the end of what would be the truth as the story unfolds The way the books starts and the writing style is uniue to the author As each character comes into picture you cannot stop even to guess the what'd be next but just to read ahead and wonder what is the treasure this book is going to offer youConsidering the timeline this book was written not only the author's knowledge of various technology amazes me but also his talent to convert those information into a psychological thriller and political conspiracy based story like this is which is beyond my comprehension No wonder why the author wasis and will be appreciated forever


 10. Rathi Rathi says:

  eBook Sujatha ☆ நில்லுங்கள் ராஜாவே ☆ நில்லுங்கள் mobile, ராஜாவே download, நில்லுங்கள் ராஜாவே KindleThis book was apparently written in 1967 when I wasn't even born Very difficult to believe given how fresh it still reads It could have been written in 2017 except for stuff like mention of tapes using the library to research on a topic etc The Ganesh Vasanth duo never fail to entertain and Sujatha has the amazing knack of describing a person or a place with amazing accuracy and wit but using very few sentences I reall


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *